1
Bạn cần hỗ trợ?

Lao động Nhật Bản

Gia công thùng carton - cho Nữ

Gia công thùng carton - cho Nữ

Số lượng: 4
Nơi làm việc: AICHI
Lương: 156.000 YÊN
Ngày tuyển: 23/09/2019
TUYỂN NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHI TIẾT SẢN PHẨM

TUYỂN NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHI TIẾT SẢN PHẨM

Số lượng: 3
Nơi làm việc: OITA
Lương: 168.000 YÊN
Ngày tuyển: 23/08/2019
TUYỂN THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG THI CÔNG

TUYỂN THỰC TẬP SINH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG THI CÔNG

Số lượng: 3
Nơi làm việc: CHIBA
Lương: 173.000 YÊN
Ngày tuyển: 26/08/2019
TUYỂN NỮ NHẶT TRỨNG GÀ

TUYỂN NỮ NHẶT TRỨNG GÀ

Số lượng: 20
Nơi làm việc: KUMAMOTO
Lương: 160,000 Yên/tháng
Ngày tuyển: 18/12/2019
TUYỂN 2 THỰC TẬP SINH MẠ KIM LOẠI

TUYỂN 2 THỰC TẬP SINH MẠ KIM LOẠI

Số lượng: 3
Nơi làm việc: OITA
Lương: 147,000 Yên/tháng
Ngày tuyển: 19/12/2019
TUYỂN NHÂN VIÊN TIỆM BÁNH

TUYỂN NHÂN VIÊN TIỆM BÁNH

Số lượng: 2
Nơi làm việc: AICHI
Lương: 220,000 Yên/tháng
Ngày tuyển: 12/2019
TUYỂN 01 NAM XÂY DỰNG

TUYỂN 01 NAM XÂY DỰNG

Số lượng: 1
Nơi làm việc: KANAGAWA - YOKOHAMA
Lương: 183,000 Yên/Tháng
Ngày tuyển: 19/10/2019
TUYỂN 03 KỸ SƯ CƠ KHÍ - HÀN - LẮP RÁP

TUYỂN 03 KỸ SƯ CƠ KHÍ - HÀN - LẮP RÁP

Số lượng: 3
Nơi làm việc: FUKUOKA
Lương: 180,000 - 220,000 Yên/Tháng
Ngày tuyển: 8/10/2019
TUYỂN 20 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

TUYỂN 20 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng: 20
Nơi làm việc: MIYAGI, IWATE
Lương: 105,000 Yên
Ngày tuyển: 9/9/2019

Tên bắt buộc (*)

Địa chỉ email (*)

Số điện thoại (*)

Thông điệp (*)