Cả cuộc đời cha mẹ chỉ sống hi sinh cho mỗi niềm vui của các con
Thử hỏi cuộc đời có bao lần 10 năm nữa...
Dành tặng thước phim đầy cảm xúc này cho những người "Anh Hùng" của các con. Mỗi một bước đi trưởng thành của các em, đánh đổi bằng bao nhiêu tình yêu, công sức của người làm cha mẹ. Khó có lời nào bày tỏ hết tình yêu bao la này, chỉ còn những khoảnh khắc đã ghi lại đủ để làm lay động mọi trái tim.

#duhoctinphat #duhocnhatban #chiataykybay #duhochanquoc