Tình cảm của các bạn học sinh Tín Phát với các thầy cô của mình vẫn còn dạt dào lắm!
Các BTV của Tín Phát vừa đi một vòng trái đất từ Nhật Bản xa xôi, rồi lại về các chi nhánh từ Bắc tới Nam để ghi nhận lời chúc của các trò tới Thầy Cô đây ạ! 🎉🎉
Các thầy cô ơi, các bạn chỉ muốn nói cảm ơn và yêu các thầy cô nhiều lắm!

DU HỌC TÍN PHÁT – CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC