20-10 vừa qua của các bạn đã diễn ra như thế nào?
Các bạn đã dành những điều tốt đẹp dành cho những người phụ nữ mình yêu thương chưa? 💖 💗 💓 🌹 🌹 🌹 
Còn đây là ngày Phụ nữ Việt Nam của các học viên của Du học Tín Phát.
Cùng xem có gì đặc biệt nhé!😄 😄 😄

DU HỌC TÍN PHÁT – CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC