Cán bộ lãnh đạo Tập đoàn giáo dục Quốc tế Tín Phát tham quan và làm việc với lãnh đạo trường Đại học Soon Chun Hyang