Tiết mục văn nghệ của các bạn đến từ lớp JA - Tín Phát Hồ Chí Minh: Thúy Vy - Cẩm Liên - Thảo Trâm - Thảo Vi - Thùy Linh