Tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh đến từ Tín Phát Đắk Lắk.