Bài dự thi "HÀI KỊCH - HIỂM HỌA NGÀY TẾT" của Lớp J03 - Tín Phát Hà Nội. Vở hài kịch này đã gây ra trận cười lớn tại Hội trường Tín Phát, làm toàn nhà có 1 sự rung không hề nhẹ. Không tin thì xem là biết, mà xem rồi thì share nhẹ nhàng thôi nhé

DU HỌC TÍN PHÁT – CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC