Tại Tín Phát học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được rèn luyện tác phong sinh hoạt, kiến thức xã hội và tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích.