Bài dự thi “KHÚC HÁT GIAO MÙA” của Lớp K01 – Tín Phát Hồ Chí Minh.
Giọng ca vàng của K01 đã ra sân với một bài hát da diết ơi là da diết. Các bạn nhớ ủng hộ bài dự thi của các bạn ấy nhé!
DU HỌC TÍN PHÁT – CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC