Du học sinh tại Tín Phát tập luyện phỏng vấn xin việc bằng tiếng Nhật trước khi xuất cảnh