Bài dự thi "MÚA ĐÓN XUÂN 2020" của Lớp Phụ Đạo - Tín Phát Hồ Chí Minh. "Rất là dễ thương" - là những gì tiết mục của lớp Phụ đạo Hồ Chí Minh đã thể hiện.
DU HỌC TÍN PHÁT – CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC