Bài dự thi "NHẢY MASHUP - CHÀO XUÂN 2020" của Lớp J01 - Tín Phát Hà Nội. Với sự đầu tư rất kỹ lưỡng & kỹ năng nhảy múa như các Dancer chuyên nghiệp. Các bạn J01 đã không làm khán giả thất vọng.

DU HỌC TÍN PHÁT – CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC