Bài dự thi "Hát Tốp ca - TRAI TÀI GÁI SẮC" của Lớp J03 - Tín Phát Hồ Chí Minh. Và tất niên các bạn ý là "Trai tài - Gái sắc" của Tín Phát thì xứng đáng được nghìn like, nghìn share rồi phải không nào!

DU HỌC TÍN PHÁT – CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC