Một đời người - một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
"Muốn qua sông thì phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa...
 Cảm ơn những người Thầy, người Cô - người lái đò đã đưa những mầm non vươn chồi mạnh mẽ, trưởng thành và cống hiến nhiều hơn cho tổ quốc này.

DU HỌC TÍN PHÁT – CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC