Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài, trường đã giúp được nhiều sinh viên lĩnh hội được năng lực ngôn ngữ, giúp sinh viên hiểu hơn về xã hội và văn hóa Nhật Bản cũng như vào được những trường Đại học, cao đẳng tại Nhật. Vì vậy, có rất nhiều sinh viên lựa chọn trường Nhật ngữ Tokyo World làm điểm tới khi du học Nhật Bản.