1
Bạn cần hỗ trợ?

Lao động Nhật Bản

Tuyển Chế Biến Thực Phẩm

Tuyển Chế Biến Thực Phẩm

Số lượng: 1
Nơi làm việc: OKINAWA - NHẬT BẢN
Lương: 180.000 Yen
Ngày tuyển: 25/06/2020
BẢO DƯỠNG Ô TÔ TOKUTE

BẢO DƯỠNG Ô TÔ TOKUTE

Số lượng: 1
Nơi làm việc: ISHIKAWA
Lương: 180,000 yen
Ngày tuyển: 05/2020
TTS san lấp mặt bằng

TTS san lấp mặt bằng

Số lượng: 3
Nơi làm việc: CHIBA
Lương: 180.000 Yen
Ngày tuyển: 26/04/2020
ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM,THUỶ SẢN

ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM,THUỶ SẢN

Số lượng: 3
Nơi làm việc: Tokyo, Nara Nhật Bản
Lương: 250.000 Yên
Ngày tuyển: 30/03/2020
ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP CHO NAM

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP CHO NAM

Số lượng: 1
Nơi làm việc: Hyogo Nhật Bản
Lương: 155.000 Yên
Ngày tuyển: 08/03/2020
ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP NAM

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP NAM

Số lượng: 15
Nơi làm việc: Aichi, Okayama
Lương: 155,000 Yên
Ngày tuyển: 22/02/2020
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NỮ VIP

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NỮ VIP

Số lượng: 5
Nơi làm việc: OKINAWA - NHẬT BẢN
Lương: 15 man
Ngày tuyển: 24/2/2020
TUYỂN THỰC TẬP SINH CÔNG XƯỞNG

TUYỂN THỰC TẬP SINH CÔNG XƯỞNG

Số lượng: 3
Nơi làm việc: CHIBA
Lương: 174.000 Yên
Ngày tuyển:
TUYỂN THỰC NỮ TẬP SINH KIỂM TRA LINH KIỆN SẢN PHẨM

TUYỂN THỰC NỮ TẬP SINH KIỂM TRA LINH KIỆN SẢN PHẨM

Số lượng: 6
Nơi làm việc: OITA
Lương: 160,000 Yên/tháng
Ngày tuyển: 20/01/2020

Tên bắt buộc (*)

Địa chỉ email (*)

Số điện thoại (*)

Thông điệp (*)