1
Bạn cần hỗ trợ?

Lao động Nhật Bản

Đơn hàng linh kiện Ô tô Mazda

Đơn hàng linh kiện Ô tô Mazda

Số lượng: 20
Nơi làm việc: Hiroshima
Lương: 200.000
Ngày tuyển: 16/4
Tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm tại Shizuoka

Tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm tại Shizuoka

Số lượng: 5
Nơi làm việc: Shizuoka
Lương: 190.000
Ngày tuyển: 15/4
Tuyển đơn hàng Linh kiện tại Hiroshima

Tuyển đơn hàng Linh kiện tại Hiroshima

Số lượng: 4
Nơi làm việc: Hiroshima
Lương: 200.000
Ngày tuyển: 14/4
Tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm thịt gà

Tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm thịt gà

Số lượng: 4
Nơi làm việc: Yamaguchi
Lương: 170.000
Ngày tuyển: 10/4
TUYỂN ĐƠN HÀNG HÀN XÌ 3 NĂM TẠI SAITAMA

TUYỂN ĐƠN HÀNG HÀN XÌ 3 NĂM TẠI SAITAMA

Số lượng: 2 nam
Nơi làm việc: saitama
Lương: 173.333 yên
Ngày tuyển: 2023
TUYỂN ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÊ TÔNG 3 NĂM TẠI SAITAMA

TUYỂN ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÊ TÔNG 3 NĂM TẠI SAITAMA

Số lượng: 2 nam
Nơi làm việc: saitama
Lương: 168,256 yên
Ngày tuyển: 2023
TUYỂN ĐƠN HÀNG LÁI MÁY 3 NĂM TẠI KANAGAWA

TUYỂN ĐƠN HÀNG LÁI MÁY 3 NĂM TẠI KANAGAWA

Số lượng: 1 nam
Nơi làm việc: kanagawa
Lương: 217,120 yên
Ngày tuyển: 2023
TUYỂN ĐƠN HÀNG LÀM KIM LOẠI MIẾNG DÙNG TRONG XÂY DỰNG 3 NĂM TẠI TOKYO

TUYỂN ĐƠN HÀNG LÀM KIM LOẠI MIẾNG DÙNG TRONG XÂY DỰNG 3 NĂM TẠI TOKYO

Số lượng: 2 nam
Nơi làm việc: Tokyo
Lương: 168,000 yên
Ngày tuyển: 2023
TUYỂN ĐƠN HÀNG LÀM BÌA CÁC TÔNG 3 NĂM TẠI SHIZOUKA

TUYỂN ĐƠN HÀNG LÀM BÌA CÁC TÔNG 3 NĂM TẠI SHIZOUKA

Số lượng: 3 nữ
Nơi làm việc: Shizuoka
Lương: 160,000 yên
Ngày tuyển: 2023

Tên bắt buộc (*)

Địa chỉ email (*)

Số điện thoại (*)

Thông điệp (*)