1
Bạn cần hỗ trợ?

Lao động Nhật Bản

TUYỂN ĐƠN HÀNG HÀN XÌ 3 NĂM TẠI SAITAMA

TUYỂN ĐƠN HÀNG HÀN XÌ 3 NĂM TẠI SAITAMA

Số lượng: 2 nam
Nơi làm việc: saitama
Lương: 173.333 yên
Ngày tuyển: 2023
TUYỂN ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÊ TÔNG 3 NĂM TẠI SAITAMA

TUYỂN ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÊ TÔNG 3 NĂM TẠI SAITAMA

Số lượng: 2 nam
Nơi làm việc: saitama
Lương: 168,256 yên
Ngày tuyển: 2023
TUYỂN ĐƠN HÀNG LÁI MÁY 3 NĂM TẠI KANAGAWA

TUYỂN ĐƠN HÀNG LÁI MÁY 3 NĂM TẠI KANAGAWA

Số lượng: 1 nam
Nơi làm việc: kanagawa
Lương: 217,120 yên
Ngày tuyển: 2023
TUYỂN ĐƠN HÀNG LÀM KIM LOẠI MIẾNG DÙNG TRONG XÂY DỰNG 3 NĂM TẠI TOKYO

TUYỂN ĐƠN HÀNG LÀM KIM LOẠI MIẾNG DÙNG TRONG XÂY DỰNG 3 NĂM TẠI TOKYO

Số lượng: 2 nam
Nơi làm việc: Tokyo
Lương: 168,000 yên
Ngày tuyển: 2023
TUYỂN ĐƠN HÀNG LÀM BÌA CÁC TÔNG 3 NĂM TẠI SHIZOUKA

TUYỂN ĐƠN HÀNG LÀM BÌA CÁC TÔNG 3 NĂM TẠI SHIZOUKA

Số lượng: 3 nữ
Nơi làm việc: Shizuoka
Lương: 160,000 yên
Ngày tuyển: 2023
TUYỂN ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP 3 NĂM TẠI FUKOUKA

TUYỂN ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP 3 NĂM TẠI FUKOUKA

Số lượng: 1 nữ
Nơi làm việc: Fukouka
Lương: 160,000
Ngày tuyển: 2023
TUYỂN ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI OKINAWA

TUYỂN ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI OKINAWA

Số lượng: 5 nam
Nơi làm việc: Okinawa
Lương: 140,000 yên
Ngày tuyển: 2023
TUYỂN ĐƠN HÀNG LÀM XÂY DỰNG TỔNG HỢP TẠI SHIZOUKA

TUYỂN ĐƠN HÀNG LÀM XÂY DỰNG TỔNG HỢP TẠI SHIZOUKA

Số lượng: 2 nam
Nơi làm việc: Shizouka
Lương: 174,000 yên
Ngày tuyển: 2023
TUYỂN ĐƠN HÀNG LÀM CỐT PHA TẠI NARA

TUYỂN ĐƠN HÀNG LÀM CỐT PHA TẠI NARA

Số lượng: 3 nam
Nơi làm việc: Nara
Lương: 150,468 yên (866 yên/h)
Ngày tuyển: Tháng 7, 2022

Tên bắt buộc (*)

Địa chỉ email (*)

Số điện thoại (*)

Thông điệp (*)