Cùng tìm hiểu, ghi nhớ 100 cặp tự động từ và tha động từ tiếng Nhật sau đây nhé.

Tham khảo