Để học hết tất cả các phó từ trong tiếng Nhật không phải là điều dễ dàng, bởi vì nó rất đa dạng và phong phú. Hãy cùng Du học Tín Phát "nuốt gọn" những phó từ thường sử dụng trong N3 tiếng Nhật dưới đây nhé! 

 

DU HỌC TÍN PHÁT