Ngày rảnh rỗi, cùng nhau học từ vựng tiếng Nhật thôi nào. Và hôm nay chúng cùng học từ vựng về chủ để ẩm thực, ăn uống nhé. Toàn những từ thông dụng, gần gũi thường ngày, nắm vững những từ vụng này để thuận tiện khi giao tiếp sinh hoạt hàng nhé các bạn!

Du học Tín Phát

Ảnh st