Ngày 25/12 Trung tâm Đào tạo Tín Phát vinh dự được đón ngài Kimura - Cố vấn cao cấp của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cùng ông Đặng Quý Nhân - Đại diện Vụ Quan hệ Quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sang thăm và làm việc tạo tiền đề cho những bước phát triển mới trong năm 2020. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng và nhiều cơ hội mới trong sự hợp tác phát triển của tập đoàn Tín Phát với các đối tác, cơ quan ban ngành của chính phủ Nhật Bản, góp phần mạnh mẽ thắt chặt mối quan hệ của hai bên.
Trung tâm Đào tạo Tín Phát vinh dự được đón ngài Kimura - Cố vấn cao cấp của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
BTV Tín Phát TV