Dưới đây là những bộ từ vựng tiếng Hàn thông dụng trong phỏng vấn xin việc, đi mua sắm, nghe điện thoại hay uống coffee, tất cả đều thông dụng và rất hữu ích đối với các bạn đang bắt đầu học tiếng Hàn và muốn tăng khả năng giao tiếp nhé!

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________