Nếu bạn mới gặp một ai đó và muốn xin thông tin của họ bằng tiếng Hàn mà chưa biết nên hỏi như thế nào cho đúng. Thì hãy cùng nhau tìm hiểu một vài mẫu câu giao tiếp cơ bản dành cho tình huống gặp người mới quen ở dưới đây nhé, nó sẽ giúp ích cho bạn nhiều lắm đấy! 
Ảnh Huệ Phạm